Menu
Zoeken
Mijn account
Categorieën
 Naar overzicht
Prijsverhogingen door grondstofprijzen

Prijsverhogingen door grondstofprijzen

De grote internationale aandacht voor de extreem stijgende grondstofprijzen zal u zeker niet ontgaan zijn. Lees verder wat dit voor u betekent.

Prijsverhogingen door extreem stijgende grondstofprijzen.

Schaarste van onder anderen kunststoffen, staal, non-woven materiaal, hout en karton hebben grote invloed op de inkoopprijs, beschikbaarheid en levertijd van producten. Daar bovenop zijn we geconfronteerd met een explosieve stijging van transportprijzen voor zeecontainers en toename van de kosten voor (internationaal) wegtransport. 

Update 13 april

De verhogingen die wij doorkrijgen van onze leveranciers volgen elkaar in hoog tempo op, waardoor het helaas niet mogelijk is om u over iedere afzonderlijke wijziging te informeren.

Daarom willen wij u hierbij informeren over het feit dat er in de komende periode meerdere wijzigingen zullen plaatsvinden, die tot gevolg kunnen hebben dat uw prijzen worden aangepast.


Nederlandse ondernemers in de rubber- en kunststofindustrie signaleren net als elders in Europa vele force majeure verklaringen van grondstofleveranciers. Toegezegde leveringen worden geannuleerd. Als er wel wordt geleverd, is dat tegen steeds weer hogere prijzen.

Zodra wij van onze leveranciers wijzigingen doorkrijgen zullen wij dit op onze site kenbaar maken.


  • ​Afvalzakken: 10% prijsverhoging

  • Citronel: 8% prijsverhoging

  • Diverse producten bestaande uit kunststoffen: sprayflacons, -koppen en -flessen

  • Diverse producten bevattende butylglycol zoals BL3 stripper, Solv

  • Poetslappen (vanaf 19 april)

  • Borstelwerk: ongeveer 7% prijsverhoging (vanaf 1 juni)

  • Dreumex (vanaf 1 juli)

  • Numatic: 3% prijsverhoging (vanaf 1 juli)


Europa is voor rubber en kunststof grondstoffen een netto-importeur, wat Europa extra kwetsbaar maakt voor marktverstoringen. De huidige tekorten worden veroorzaakt door de aantrekkende mondiale economie in combinatie met exporten van kunststoffen uit Europa naar Azië en Noord-Amerika. Ook logistieke problemen door een tekort aan containers richting Europa dragen bij, net als de lagere productie van kunststoffen in de VS. Verder is de vraag naar bepaalde grondstoffen die worden gebruikt voor beschermende artikelen tegen COVID-19 extreem hoog. Daar bovenop komen de vele aanzeggingen van force majeure.

Overmacht?
De tekorten door force majeure verklaringen worden niet meer door tussenvoorraden in de markt opgevangen. De mededeling 'Force majeure verklaren' veronderstelt een situatie van overmacht aan de kant van de grondstofleverancier. Op basis van de huidige aanzeggingen is het onduidelijk of aan de eisen van force majeure wordt voldaan. De NRK en EuPC (European Plastics Converters) zullen de ontwikkelingen blijven monitoren. Wij blijven bij overheidsinstanties in Nederland en Europa hameren om aandacht te besteden aan de (wereld-) marktcondities van een 'level playing field'.

Productieproblemen
De situatie brengt fabrikanten van rubber en kunststof (eind) producten en hun afnemers in serieuze problemen. De kostprijs van hun producten wordt in belangrijke mate - tot 70% - bepaald door de grondstoffen. De spiraal van forse prijsstijgingen en ernstige tekorten is een gevaar voor de grote én kleinere bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie. Het doorberekenen van kosten gaat altijd met vertraging, waardoor de marge sterk onder druk komt of de productie zelfs verlieslatend wordt. Ernstiger is dat fabrikanten door gebrek aan grondstoffen hun eindproducten soms niet tijdig kunnen leveren aan hun klanten in eindmarkten zoals bouw & infra, verpakkende industrie en automotive en machines (b2b). Dat leidt tot productieproblemen later in de keten, zoals uit een recent bericht van de Europese meubelindustrie blijkt.

Gezien de tekorten adviseert de NRK haar lidbedrijven om waar dat kan en mag in overleg met de klant over te gaan tot de inzet van recyclaat voor de producten. Recyclaat is steeds vaker een passend alternatief voor de inzet van virgin kunststoffen.

Foto door Ylanite Koppens via Pexels